GODINA E EMISIONIT MONETAR

FOTO ZYRTARE
FOTO GJAT� ZBATIMIT 1
FOTO GJAT� ZBATIMIT 2
FOTO NGA INAUGURIMI
Viti i projektimit = 2007
Porosites = Banka e Shqip�ris�
Vlera e investimit = 400 000 000 LEK�