GODINA GJYKATA E APELIT SHKODER


Momenti i prerjes së shiritit në prezencë të Kryetarit të Gjykatës së Apelit, Kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe Ministrit të Drejtësisë në atë kohë

Momenti i prerjes së shiritit në prezencë të Kryetarit të Gjykatës së Apelit, Kryetarit të Gjykatës së Lartë dhe Ministrit të Drejtësisë në atë kohë

PAMJE NGA INAUGURIMI.

Image 2

Image 2

PAMJE NGA INAUGURIMI. 2

Image 3

Image 3

Text of image 3.

Image 4

Image 4

Text of image 4.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.

Image 5

Image 5

Text of image 5.Viti i projektimit = 2009
Porosites = Gjykata e Apelit Shkodër
Vlera e investimit = 140 000 000 LEKË