RIKONSTRUKSIONE
DREJTORIA E AUDITIMIT FINANCIAR BANKA E SHTETIT KORCE
DREJTORIA E HIGJENES DREJTORIA E PERGJITHESHME E POLICISE
DREJTORIA E POLICISE KORCE DREJTORIA E POLICISE TIRANE
KOMISARIATI I POLISISE NR-1 TIRANE KOMISARIATI I POLISISE NR-2 TIRANE
KOMISARIATI I POLISISE NR-3 TIRANE KOMISARIATI I POLISISE KORCE
KOMISARIATI I POLISISE KUKES KOMISARIATI I POLISISE VLORE
SHKOLLE PUBLIKE ZALLDARDHE ZYRA E ADMINISTRIMIT TE BUXHETIT GJYQESOR
Rikonstruksion spitali rajonal Kukes